ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ 25.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ

«Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων»

Τα θεματικά πεδία, αφορούν κλάδους ΥΨΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ  στις ΨΗΦΙΑΚΕΣ & ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ,   με  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ διάρκειας 120-150 ωρών  καθώς και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ,  για  διαγωνισμούς δημοσίου, Δήμων, ΑΣΕΠ, κλπ.
 

Η θεματολογία προγραμμάτων επαγγελματικής  κατάρτισης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικότητες.

 

Τα αντικείμενα της θεωρητικής κατάρτισης θα αφορούν οριζόντιες δεξιότητες (ενδεικτικά  αναφέρονται :  

 

  • Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Η/Υ (1 επιπέδo)
  • Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης

 

Δικαιολογητικά

 

  • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Βεβαίωση απογραφή στον ΕΦΚΑ
  • Αντίγραφο Απολυτηρίου / Πτυχίου
  • Αίτηση Δ.ΥΠ.Α.
  • Αναγγελίες πρόσληψης από την υπηρεσία


Δηλώστε, συμμετοχή στα  προγράμματα  του φορέα μας.


Θα τηρηθεί ΑΥΣΤΗΡΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος.

 

Field is required
Field is required Incorrect email
Field is required
Your message was sent successfully
Sorry, your message was not sent