Πρόγραμμα επιταγής κατάρτισης (voucher) της Δ.ΥΠ.Α. (ΟΑΕΔ)
για ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ της οικονομίας

Τα προγράμματα αφορούν την αναβάθμιση  δεξιοτήτων και  επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες και περιλαμβάνουν  θεωρητική  κατάρτιση διάρκειας έως 200 ώρες μέσω συστήματος επιταγής κατάρτισης (Voucher) αλλά και πιστοποίηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων με ανεξάρτητους διαπιστευμένους φορείς .  Τα προγράμματα αφορούν την αναβάθμιση  δεξιοτήτων και  επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες και περιλαμβάνουν  θεωρητική  κατάρτιση διάρκειας έως 200 ώρες μέσω συστήματος επιταγής κατάρτισης (Voucher) αλλά και πιστοποίηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων με ανεξάρτητους διαπιστευμένους φορείς.


Δικαίωμα συμμετοχής / Επίδομα

έχουν όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως ειδικότητας και ηλικίας και η  δράση  απευθύνεται σε εργαζόμενους  ηλικίας 18 ετών και άνω, τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης και το ύψος του εκπαιδευτικού επιδόματος  θα είναι 1.000€/πρόγραμμα.


Δικαιολογητικά

Τα στελέχη του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΣΙΡΚΑ είναι σε θέση να σας ενημερώσουν αναλυτικά  για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που χρειάζονται ανά περίπτωση, να σας ενημερώσουν  και να σας βοηθήσουν  στην διαδικασία κατάθεσης της ηλεκτρονικής αίτησης σας στο πληροφοριακό σύστημα  και  να σταθούν  αρωγοί  στην προσωπική σας προσπάθεια.


Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής

-Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 
- Αντίγραφο τίτλου σπουδών
- Α.Φ.Μ. υποψήφιου
- Α.Μ.Κ.Α. υποψήφιου
- Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (αριθμός μητρώου ΙΚΑ)
- Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού, ΙΒΑΝ
- Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης (πίνακας προσωπικού)


Αντικείμενα Κατάρτισης

Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ  προγραμμάτων κατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση στις «ψηφιακές» και «πράσινες» δεξιότητες με πιστοποίηση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων  πιστοποιήσεων για ψηφιακές και πράσινες  δεξιότητες.


Επικοινωνήστε μαζί μας...


Οι εγγραφές έχουν ήδη αρχίσει και τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας.


Για την  επιβεβαίωση της φετινής συμμετοχής των ενδιαφερομένων εργαζομένων,  όπως και για την προσκόμιση των απαραιτήτων δικαιολογητικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε στα παρακάτω τηλέφωνα: 2632091179, 2631027213, ώρες προσέλευσης ενδιαφερομένων από  09:00 - 14:00 & 17:00 - 20:00 καθημερινά.

Αίτηση Συμμετοχής

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την εταιρεία ΤΖΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ και για το λόγο αυτό αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων που συλλέγουμε μέσω της παρακάτω φόρμας επικοινωνίας, με Σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το ενδιαφέρον που εκδηλώσατε.

Τα δεδομένα θα διατηρηθούν για χρονικό διάστημα 3 μηνών. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας μετά από σχετικό σας αίτημα στην ΤΖΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία ΤΖΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας ΤΖΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.