ΝΕΟ Voucher 

25.000 ΑΝΕΡΓΟΙ

25.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Εκπαιδευτικό Επίδομα 400€

Ξεκινάει από τη ΔΥΠΑ το νέο πρόγραμμα κατάρτισης για 25.000 ανέργους & 25.000 εργαζόμενους, μόνο στις πράσινες δεξιότητες.


Εκπαιδευτικό Επίδομα 400 ευρώ.


Κάθε ωφελούμενος που θα ολοκληρώνει το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, θα δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται σε 5 €/ώρα κατάρτισης.


Οι ώρες κατάρτισης θα είναι 80 (3 εβδομάδες) με το επίδομα να φτάνει τα 400 ευρώ.


Ο ωφελούμενος απαιτείται να ολοκληρώσει την κατάρτιση και να επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης, προκειμένου να λάβει το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος. Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης γίνεται με την εφαρμογή μεθόδων μεικτής μάθησης (Blendedlearning), δηλ. με δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση.


Η δομή της κατάρτισης, θα είναι 12 ώρες εκπαίδευση δια ζώσης, 48 ώρες  με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση) και 20 ώρες ασύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.