Ασκήσεις Μαθημάτων

Πτυχιακές &  Διπλωματικές Εργασίες

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προσωπικές Πληροφορίες

Προσωπικές Πληροφορίες

Το Εκπαιδευτικά Κέντρο ΤΣΙΡΚΑ μπορεί να σας υποστηρίξει κατάλληλα σε οποιοδήποτε τομέα εσείς επιθυμείτε. Μπορούμε να σας προσφέρουμε καθοδήγηση σε όλα τα στάδια συγγραφής της εργασίας σας:

 

Εύρεση βιβλιογραφίας σχετικής με το θέμα που έχετε επιλέξει για την εργασία εξαμήνου σας και παράθεσή της σύμφωνα με το απαιτούμενο από τη σχολή σύστημα αναφοράς. 

 

Βοήθεια στη δημιουργία του σκελετού της εργασίας και την οργάνωση της δομής της. 

 

Διορθώσεις και βελτιωτικές αλλαγές στην εργασία εξαμήνου που εκπονήσατε, λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενες παρατηρήσεις και σχόλια του καθηγητή σας. 

 

Έλεγχο Λογοκλοπής του κειμένου που έχετε συγγράψει αποστέλλοντας τη σχετική αναφορά (report) στην οποία επισημαίνονται με λεπτομέρεια τα σημεία όπου υπάρχει λογοκλοπή, η πηγή / πηγές οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί και το αντίστοιχο ποσοστό ομοιότητας του κειμένου σας με καθεμία από αυτές, ώστε να προχωρήσετε στην απαραίτητη παράφραση.