Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων
Οι ευκαιρίες απασχόλησης για νέους ηλικίας έως 25 ή 35 ετών, ανέργους άνω των 50 ετών
Τo Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 6Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ
JoomShaper