Συνεχίζεται  η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή εργοδοτών στο νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών  
 Προ των πυλών είναι η έκδοση από το ΑΣΕΠ της προκήρυξης για  
 Εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ η προκηρυξη 9Κ/2018 για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας σαράντα έξι (46) θέσεων  
 Επιδότηση  προσλήψεων στον ιδιωτικό τομέα για 15.000 ανέργους ηλικίας 18 – 29 ετών, με ποσό ως 500 ευρώ το μήνα  
JoomShaper