Εκδόθηκε η 9Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 20/28.6.2018/τ. ΑΣΕΠ)
Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 9Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 20/28.6.2018/τ. ΑΣΕΠ)
Δύο νέοι διαγωνισμοί για μόνιμο προσωπικό
για 46 θέσεις στο Υπ.Μεταναστευτικής Πολιτικής.
JoomShaper