μετά από την 1Κ/2019 και την 2Κ/2019 που απέστειλε για έκδοση στο Εθνικό Τυπογραφείο.
με μόνιμες θέσεις σε δημόσιους οργανισμούς ΑΣΕΠ: Εντός της εβδομάδας αναμένεται να δημοσιευτεί σε ΦΕΚ η προκήρυξη 3Κ/2019 του ΑΣΕΠ,
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η προκήρυξη 2Κ/2019 του ΑΣΕΠ  Ανοιγει ο δρόμος πλέον για την έκδοση της προκήρυξης για την πρόσληψη 150 ατόμων στα ΚΕΠ,
Με διαδικασίες ΑΣΕΠ θα προκυρηχτούν 155 οργανικές θέσεις στα ΚΕΠ  Ανοιγει ο δρόμος πλέον για την έκδοση της προκήρυξης για την πρόσληψη 150 ατόμων στα ΚΕΠ,
JoomShaper