Δίμηνες προσλήψεις εργατών, πυροφυλάκων και οδηγών στο Δήμο Αγρινίου

6 June 2018, 12:44 pm

O Δήμος Αγρινίου ανακοινώνει την πρόσληψη 

30 ατόμων κατηγορίας κατηγορίας–κλάδου ΥΕ Εργάτες–Πυροφύλακες με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 2 μήνες και συγκεκριμένα από 1-7-2018 προκειμένου να αντιμετωπιστούν κατεπείγουσες και πρόσκαιρες ανάγκες δασοπροστασίας κυρίως του αλσυλλίου του Αγίου Χριστοφόρου καθώς και των 9 Δημοτικών Ενοτήτων και έκτακτες ανάγκες απομάκρυνσης ξηρών χόρτων και αποκατάστασης ζημιών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Επιπλέον, ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ατόμων κατηγορίας – κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων,
τριών ατόμων, κατηγορίας – κλάδου ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, με δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας Ε΄και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) και δύο ατόμων, κατηγορίας – κλάδου ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, με δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας Γ΄και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πηγή :sinidisi.gr

JoomShaper