Προσλήψεις τριών ατόμων στο δήμο Μεσολογγίου

12 April 2018, 5:38 pm

Ο δήμος Μεσολογγίου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης συνολικού αριθμού 3 ατόμων ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων για την κάλυψη κατεπειγουσών πρόσκαιρων εποχικών αναγκών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πηγή: www.aixmi-news.gr

JoomShaper