Σκοπός της Δράσης Η δράση διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας, μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων,…
Πραγματοποιούνται εγγραφές για τη Νέα Σχολική χρονιά 2016-2017: - Στα Παιδικά Τμήματα Ξένων Γλωσσών.- Στα Τμήματα Ενηλίκων Ξένων Γλωσσών.- Στα Τμήματα Πληροφορικής ΑΣΕΠ.- Σε όλα τα μαθήματα Γυμνασίου / Λυκείου.…
Αποτελέσματα. Ανακοινώθηκαν τα νέα αποτελέσματα του προγράμματος «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας». Ενεργοποίηση επιταγής – Επιλογή Παρόχου.…
«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων…
JoomShaper