Επιδοτούμενα Σεμινάρια Εργαζομένων ΛΑΕΚ 1-25 2016 Το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΤΣΙΡΚΑ πρόκειται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-25 του ΟΑΕΔ έτους 2016. Οι καταρτιζόμενοι θα…
            Σκοπός της Δράσης Η δράση διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας, μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων,…
Πραγματοποιούνται εγγραφές για τη Νέα Σχολική χρονιά 2016-2017: - Στα Παιδικά Τμήματα Ξένων Γλωσσών.- Στα Τμήματα Ενηλίκων Ξένων Γλωσσών.- Στα Τμήματα Πληροφορικής ΑΣΕΠ.- Σε όλα τα μαθήματα Γυμνασίου / Λυκείου.…
JoomShaper