Τι είναι: Πρόκειται για επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους έως 29 ετών διάρκειας 500 ωρών. Περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΣΙΡΚΑ και πρακτική άσκηση διάρκειας…
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Επωνυμία Επιχείρησης*
Οδός*
Ταχυδρομικός Κώδικας*
Τηλέφωνο (σταθερό)*
Τηλέφωνο (κινητό)*
email*
Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου *
Τηλέφωνο Υπευθύνου*
Δραστηριότητα Επιχείρησης (περιγράφετε αναλυτικά)*
Τηλέφωνα επικοινωνίας 9:00-13:00 και 15:00-20:00 στο 2632091179, 9:00-15:00 στο 2631025564 - 2631027213  από Δευτέρα έως Παρασκευή. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΣΙΡΚΑ: Νεοχώρι Μεσολογγίου τ.κ 30001 τηλ. 2632091179 & Μακρυκώστα 6…
 
Όνομα
Επώνυμο
Ημ/νία Γέννησης
Πόλη
Όνομα Πατρός
Όνομα Μητρός
Ημερομηνία Γέννησης
Αρ. Δελτίο Ταύτότητας
Α.Φ.Μ
Α.Μ.Κ.Α
Τηλέφωνο (σταθερό)
Τηλέφωνο (κινητό)
email
Πόλη
Περιοχή
Οδός
Αριθμός
Ταχυδρομικός Κώδικας
Δήμος
Εκπαιδευτικό Επίπεδο
Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Επίπεδο Αγγλικών
Τηλέφωνα επικοινωνίας 9:00-13:00 στο 2632091178 και 15:00-20:00 στα 2632091178 - 91179 από Δευτέρα έως Παρασκευή.
JoomShaper