Αίτηση για το ΝΕΟ VOUCHER 29-64

 Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας στις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα voucher 29-64.

Επώνυμο
Όνομα
Ημ. Γέννησης
Τόπος και Δ/νση κατοικίας
Τηλέφωνο (Σταθερό)
Τηλέφωνο (Κινητό)
Email

Πατώντας το κουμπί υποβολής αποδέχεστε τα παρακάτω:

Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν την υποβολή αίτησης στο "Πρόγραμμα Επιταγή εισόδου για άνεργους νέους από 29 έως 64 ετών" για λογαριασμό μου, από το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΤΣΙΡΚΑ , το οποίο εξουσιοδοτώ να την υποβάλει.

Έχω ενημερωθεί ότι το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΤΣΙΡΚΑ έχει δεσμευτεί ότι το αποδεικτικό κατάθεσης, με τον κωδικό ΚΑΥΑΣ, που θα προκύψει από την υποβολή της αίτησης μου στο voucher.gov.gr είναι στην διάθεσή μου, σε πρώτη ζήτηση.

Σε περίπτωση που διαπιστώσω, από το e-mail που θα λάβω με τα στοιχεία της φόρμας αυτής, ότι έχω κάνει λάθος καταχώρηση σε κάποιο πεδίο, θα επικοινωνήσω άμεσα με το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΤΣΙΡΚΑ, ώστε να γίνει η διόρθωση.

Επίσης, παρέχω τη συγκατάθεσή μου για την περαιτέρω επεξεργασία [από το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΤΣΙΡΚΑ και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας] των προσωπικών δεδομένων μου, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος προγράμματος, για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση του εν λόγω προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση έχω τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν 2472/97.

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας 9:00-13:00 στο 2632091179 και 15:00-20:00 στα 2632091179 από Δευτέρα έως Παρασκευή.

JoomShaper