ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ VOUCHER ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΛΑΔΟΥ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

insete-traning

Επώνυμο
Όνομα
Όνομα Πατρός
Όνομα Μητρός
Ημ. Γέννησης
Τόπος και Δ/νση κατοικίας
Αριθμ. Δελτ. Ταυτοτ. / Διαβατηρίου
Α.Φ.Μ
ΑΜΚΑ
Αρ. Μητρώου ΙΚΑ
Ετήσιο Φορ. Εισόδημα ατομικό (φορ. έτος 2014) [Το ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ όπως αποτυπώνεται στον πίνακα Γ2 του εκκαθαριστικού σημειώματος]
Αρ. Κάρτας ΟΑΕΔ
Ημ/νια έκδοσης κάρτας ΟΑΕΔ
Ημ/νια τελευταίας ανανέωσης κάρτας ΟΑΕΔ
ΙΒΑΝ Τραπεζικού Λογαριασμού
Τράπεζα
Τηλέφωνο (Σταθερό)
Τηλέφωνο (Κινητό)
Email
Εκπαιδευτικό Επίπεδο
Ειδικότητα (αφορά αποφοίτους Δευτεροβάθμιας)
Ην/νία κτήσης Απολυτηρίου (αφορά αποφοίτους Δευτεροβάθμιας)
Τίτλος Πτυχίου (αφορά αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ
Ην/νία κτήσης πτυχίου (αφορά αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ)
Βαθμός Πτυχίου (αφορά αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ)
Μεταπτυχιακός Τίτλος (αφορά αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ)
Πιστοποιητικό 1ης Ξένης Γλώσσας
Τίτλος Πιστοποιητικού 1ης Ξένης Γλώσσας
Πιστοποιητικό 2ης Ξένης Γλώσσας
Τίτλος Πιστοποιητικού 2ης Ξένης Γλώσσας
Πιστοποιητικό Η/Υ (σε τουλάχιστον 3 ενότητες)
Ένταξη σε ειδική Ομάδα του Πληθυσμού
Αν ΝΑΙ, δήλωσε σε ποιά ομάδα ανήκεις
Έχετε συμμετάσχει ξανά στο παρελθόν σε πρόγραμμα αντίστοιχης δράσης (VOUCHER)

Πατώντας το κουμπί υποβολής αποδέχεστε τα παρακάτω:

Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν την υποβολή αίτησης στο "ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ" για λογαριασμό μου, από το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΤΣΙΡΚΑ , το οποίο εξουσιοδοτώ να την υποβάλει.

Έχω ενημερωθεί ότι το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΤΣΙΡΚΑ έχει δεσμευτεί ότι το αποδεικτικό κατάθεσης, με τον κωδικό ΚΑΥΑΣ, που θα προκύψει από την υποβολή της αίτησης μου στο voucher.gov.gr είναι στην διάθεσή μου, σε πρώτη ζήτηση.

Σε περίπτωση που διαπιστώσω, από το e-mail που θα λάβω με τα στοιχεία της φόρμας αυτής, ότι έχω κάνει λάθος καταχώρηση σε κάποιο πεδίο, θα επικοινωνήσω άμεσα με το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΤΣΙΡΚΑ, ώστε να γίνει η διόρθωση.

Επίσης, παρέχω τη συγκατάθεσή μου για την περαιτέρω επεξεργασία [από το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΤΣΙΡΚΑ και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας] των προσωπικών δεδομένων μου, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος προγράμματος, για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση του εν λόγω προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση έχω τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν 2472/97.

Τηλέφωνα επικοινωνίας 9:00-13:00 στο 2632091178 και 15:00-20:00 στα 2632091178 - 91179 από Δευτέρα έως Παρασκευή.

JoomShaper