Έγκριση Αδείας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2

Το ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΣΙΡΚΑ εγκρίθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού σαν ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2 με κωδικό αδείας 2000071.

JoomShaper