VOUCHER ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

Τι είναι:

Πρόκειται για επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους έως 29 ετών διάρκειας 500 ωρών. Περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΣΙΡΚΑ και πρακτική άσκηση διάρκειας 420 ωρών σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε  8.000 άνεργους νέους που έχουν γεννηθεί από 1.1.1986 μέχρι και 31.12.1997 και έχουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ. 1.100 θέσεις θα καλυφθούν από απόφοιτους ΑΕΙ / ΤΕΙ και 6.900 θέσεις από απόφοιτους υποχρεωτικής ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Εκπαιδευτικό Επίδομα:

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαιδευτικό επίδομα για τη θεωρητική κατάρτιση και την πρακτική άσκηση. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε: α) Για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ 2.458€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) και β) για τους απόφοιτους υποχρεωτικής/δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2.248€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).

Επιχειρήσεις που συμμετέχουν:

Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις ενδεικτικά και όχι περιοριστικά που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας, δηλαδή σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, επιχειρήσεις σύνθετης τουριστικής ανάπτυξης, επιχειρήσεις συνεδριακού τουρισμού, επιχειρήσεις εκθεσιακού τουρισμού, επιχειρήσεις δραστηριοποίησης σε υπηρεσίες εστίασης, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, εταιρείες μεταφορών και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις κρουαζιέρας, επιχειρήσεις επαγγελματικών σκαφών, λειτουργίας μαρίνων, επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών καθώς και επιχειρήσεις εξυπηρέτησης των ανωτέρω, μέλη ή μη του Σ.Ε.Τ.Ε., στις οποίες δεν συμμετέχει έμμεσα ή άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο. Η πρακτική άσκηση θα έχει συνάφεια με το αντικείμενο του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης που επέλεξε ο ωφελούμενος.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Οι δηλώσεις συμμετοχής είναι μέχρι 30 Ιουλίου 2015.

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΤΣΙΡΚΑ θα υλοποίησει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Όλοι όσοι υπέβαλαν αίτηση, οπουδήποτε, μπορούν να κάνουν το κομμάτι της θεωρητικής κατάρτισης στο κέντρο μας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

 

ΔΗΛΩΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ


Επώνυμο
Όνομα
Όνομα Πατρός
Όνομα Μητρός
Ημ. Γέννησης
Τόπος και Δ/νση κατοικίας
Αριθμ. Δελτ. Ταυτοτ. / Διαβατηρίου
Α.Φ.Μ
ΑΜΚΑ
Αρ. Μητρώου ΙΚΑ
Ετήσιο Φορ. Εισόδημα ατομικό (φορ. έτος 2014) [Το ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ όπως αποτυπώνεται στον πίνακα Γ2 του εκκαθαριστικού σημειώματος]
Αρ. Κάρτας ΟΑΕΔ
Ημ/νια έκδοσης κάρτας ΟΑΕΔ
Ημ/νια τελευταίας ανανέωσης κάρτας ΟΑΕΔ
ΙΒΑΝ Τραπεζικού Λογαριασμού
Τράπεζα
Τηλέφωνο (Σταθερό)
Τηλέφωνο (Κινητό)
Email
Εκπαιδευτικό Επίπεδο
Ειδικότητα (αφορά αποφοίτους Δευτεροβάθμιας)
Ην/νία κτήσης Απολυτηρίου (αφορά αποφοίτους Δευτεροβάθμιας)
Τίτλος Πτυχίου (αφορά αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ
Ην/νία κτήσης πτυχίου (αφορά αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ)
Βαθμός Πτυχίου (αφορά αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ)
Μεταπτυχιακός Τίτλος (αφορά αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ)
Πιστοποιητικό 1ης Ξένης Γλώσσας
Τίτλος Πιστοποιητικού 1ης Ξένης Γλώσσας
Πιστοποιητικό 2ης Ξένης Γλώσσας
Τίτλος Πιστοποιητικού 2ης Ξένης Γλώσσας
Πιστοποιητικό Η/Υ (σε τουλάχιστον 3 ενότητες)
Ένταξη σε ειδική Ομάδα του Πληθυσμού
Αν ΝΑΙ, δήλωσε σε ποιά ομάδα ανήκεις
Έχετε συμμετάσχει ξανά στο παρελθόν σε πρόγραμμα αντίστοιχης δράσης (VOUCHER)

Πατώντας το κουμπί υποβολής αποδέχεστε τα παρακάτω:

Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν την υποβολή αίτησης στο "ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ" για λογαριασμό μου, από το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΤΣΙΡΚΑ , το οποίο εξουσιοδοτώ να την υποβάλει.

Έχω ενημερωθεί ότι το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΤΣΙΡΚΑ έχει δεσμευτεί ότι το αποδεικτικό κατάθεσης, με τον κωδικό ΚΑΥΑΣ, που θα προκύψει από την υποβολή της αίτησης μου στο voucher.gov.gr είναι στην διάθεσή μου, σε πρώτη ζήτηση.

Σε περίπτωση που διαπιστώσω, από το e-mail που θα λάβω με τα στοιχεία της φόρμας αυτής, ότι έχω κάνει λάθος καταχώρηση σε κάποιο πεδίο, θα επικοινωνήσω άμεσα με το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΤΣΙΡΚΑ, ώστε να γίνει η διόρθωση.

Επίσης, παρέχω τη συγκατάθεσή μου για την περαιτέρω επεξεργασία [από το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΤΣΙΡΚΑ και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας] των προσωπικών δεδομένων μου, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος προγράμματος, για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση του εν λόγω προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση έχω τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν 2472/97.

Τηλέφωνα επικοινωνίας 9:00-16:00 στο 2632091179 από Δευτέρα έως Παρασκευή.

JoomShaper