Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα


 

The Sustainable Energy Systems program provides the graduates the necessary scientific foundations for establishing job positions, which will be created in the coming years in the field of energy planning, energy certification and energy upgrading of buildings. The progressing integration of the European directives into the Cypriot legislation regarding energy and buildings, creates new needs that continually induce the construction market in the search of know-how. The following areas are provided as examples:

 • Energy certification of buildings
 • Energy audits of buildings
 • Energy saving in buildings
 • Integration of renewable energy sources (RES) in the building envelope
 • Energy Renovation of buildings

The program also focuses on the production, transportation and energy management systems at the medium and large scales. The reduction of energy costs by employing renewable energy technologies, as well as the need for cost reductions of the energy have created in the recent years a dynamic liberalization of the electricity market. Furthermore, the impending penetration of the natural gas and the integration of the new fuel in the energy balance of European countries require the necessary expertise and graduate education, which the Frederick University and the Open University Cyprus aspire to provide through this program. Additionally to the aspects of production, transport and management, the program also approaches the thematic of environmental energy engineering, which currently has increased needs and limited expertise in the energy industry. Specifically, the program focuses on the environmental impacts of large energy infrastructure projects, but also the critical aspect of greenhouse gas emissions trading. The structure of the learning objectives is such that ensures both the acquirement of the necessary knowledge of this field, and the application of the testing methods and practices that are followed at the international level.

 

Δομή Προγράμματος Σπουδών


 

For the successful completion of the Master program, students must follow and successfully pass examinations intwelve (12) compulsory Modules (credited with 5 ECTS per module) and three Capstone Projects (credited 10 ECTS each), one in each semester of study.

Students are required to prepare at least one written assignment in each Module under the supervision and guidance of a tutor and if they gain the necessary grade they become eligible to participate in the final exam. The University’s academic year begins in mid-September and ends in June, with the final written exams at the end of each Semester, i.e. January and May.

The selection of 30 ECTS per semester is equivalent to full-time, whereas the selection of less than 30 ECTS, students are considered as part-time.

Code Name ECTS
SES511 Introduction to Energy Technology Systems 5
SES512 Renewable Energy for the Built Environment 5
SES513 Renewable Energy for Power Generation 5
SES514 Power Generation Technologies 5
SES515 Capstone Project I 10
SES521 Energy Design of Buildings 5
SES522 Energy Audits 5
SES523 Energy Economics 5
SES524 Sustainable Built Environment 5
SES525 Capstone Project II 10
SES611 Energy and Environmental Policies 5
SES612 Environmental Impact Assessment 5
SES613 Energy and Environmental Evaluation Tools 5
SES614 Energy demand management 5
SES615 Capstone Project III 10

 

Διαδικασία Εγγραφής


Α) Κριτήρια Εισδοχής Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Επίσημα επικυρωμένα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών προσόντων (πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ ή πανεπιστημιακός τίτλος εξωτερικού αναγνωρισμένος από ΔΟΑΤΑΠ, με αναλυτική βαθμολογία).
 • Επικυρωμένο Απολυτήριο Λυκείου.
 • Επικυρωμένο Αντίγραφο Ταυτότητας.
 • Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας.
 • Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αν απαιτείται).
 • Μία (1) συστατική επιστολή (Πρότυπο)
 • Έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων (Οδηγίες)
 • Αίτηση

Β) Προεγγραφή

 • Ο/Η ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση και επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα αποστέλλει στα πιστοποιημένα συνεργαζόμενα κέντρα σε όλη την Ελλάδα
 • Ο Όμιλος αναλαμβάνει την διαδικασία προεγγραφής του ενδιαφερόμενου με τον έλεγχο και την αποστολή των δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο.
 • Το πανεπιστήμιο αξιολογεί την αίτηση και αποστέλλει αποδοχή ή μη της αίτησης εγγραφής.

Γ) Εγγραφή

Σε περίπτωση που το πανεπιστήμιο αποδεχτεί το φοιτητή αυτός καλείται να πραγματοποιήσει την κατάθεση της 1ης δόσης(Προκαταβολή) των διδάκτρων. Ακολούθως στο φοιτητή αποστέλλονται όλα τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες για να ξεκινήσει η φοίτηση.

fredrick logo

JoomShaper