Περιγραφή Προγράμματος


Σκοπός

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να παράσχει στους σπουδαστές γνώσεις, δεξιότητες και αντιλήψεις που θα τους βοηθήσουν να ενασκήσουν την καριέρα τους οπουδήποτε στον κόσμο σε συναφείς τομείς με τον κλάδο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και να διασφαλίσει ότι θα έχουν την κατάρτιση για την επίτευξη των στόχων τους ώστε να μπορούν να γίνουν ηγέτες στον τομέα τους. Με τη συμπλήρωση των σπουδών τους οι φοιτητές εξοικειώνονται σ’ ένα ευρύ φάσμα κλάδων και λειτουργιών της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Οι φοιτητές θα αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες που θα διευκολύνουν την αντίληψη, ανάλυση και διάγνωση επιχειρηματικών καταστάσεων, ενώ παράλληλα θα αποκτήσουν ικανότητες για την πρόβλεψη μελλοντικών εξελίξεων σε επιχειρηματικούς οργανισμούς και βαθιά πρακτική γνώση και εμπειρία στις εφαρμογές της πληροφορικής των επιχειρήσεων. Τέλος, οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με το επιχειρηματικό περιβάλλον και θα είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν πραγματικές επιχειρηματικές καταστάσεις σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο.

 

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Κατηγορία ΜαθημάτωνECTS
Υποχρεωτικά 180
Επιλογής 60
TOTAL 240

 

Υποχρεωτικά

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 180 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1 DLABCO152-1 Επιχειρησιακή Επικοινωνία 10
2 DLABSA151-1 Εισαγωγή στη Λογιστική 10
3 DLABSE151-1 Μικροοικονομική Ανάλυση 10
4 DLABSM152-1 Αρχές Μάρκετινγκ 10
5 DLACSC152-1 Πακέτα Εφαρμογών και Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 10
6 DLAMAT151-1 Μαθηματικά των Επιχειρήσεων 10
7 DLABSE253-1 Μακροοικονομική Ανάλυση 10
8 DLABSO253-1 Οργάνωση των Επιχειρήσεων 10
9 DLAFIN253-1 Χρηματοοικονομική 10
10 DLABSM254-1 Μάρκετινγκ Υπηρεσιών και Έρευνα Μάρκετινγκ 10
11 DLABSA254-1 Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική 10
12 DLABSM355-1 Στρατηγικό και Επικοινωνιακό Μάρκετινγκ 10
13 DLAMAT355-1 Στατιστική για τις Επιχειρήσεις 10
14 DLABSO457-1 Διοικητική Επιστήμη 10
15 DLABRM356-1 Μεθοδολογία της 'Έρευνας 10
16 DLABSL254-1 Δίκαιο των Επιχειρήσεων 10
17 DLABSP458-1 Πτυχιακή Εργασία 10
18 DLABSO356-1 Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων και Επιχειρηματική Πολιτική 10

 

Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 60 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1 DLABSA255-1 Χρηματοοικονομική Λογιστική Μέσου Επιπέδου 10
2 DLABSA256-1 Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική 10
3 DLABSA357-1 Προχωρημένα Θέματα Λογιστικές Θεωρίας και Πρακτικής 10
4 DLABSA358-1 Προχωρημένη Διοικητική Λογιστική 10
5 DLABSA457-1 Θεωρία Και Πρακτική Ελεγκτικής 10
6 DLABSA458-1 Φορολογία 10
7 DLABSE355-1 Οικονομική Θεωρία του Περιβάλλοντος και της Ανάπτυξης 10
8 DLAFIN356-1 Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων 10
9 DLABSO355-1 Οργανωσιακή Συμπεριφορά 10
10 DLABSO458-1 Επιχειρησιακή Ηθική 10
11 DLABSM457-1 Προχωρημένα Θέματα Μάρκετινγκ 10
12 DLABSM356-1 Συμπεριφορά Καταναλωτή και Διοίκηση Πωλήσεων 10

 Η Διάρκεια Σπουδών είναι 8 ακαδηµαϊκά εξάµηνα για πλήρη παρακολούθηση και 16 ακαδημαϊκά εξάμηνα για μερική παρακολούθηση.

 

Διαδικασία Εγγραφής


Α) Κριτήρια Εισδοχής Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Επίσημα επικυρωμένα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών προσόντων (πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ ή πανεπιστημιακός τίτλος εξωτερικού αναγνωρισμένος από ΔΟΑΤΑΠ, με αναλυτική βαθμολογία).
 • Επικυρωμένο Απολυτήριο Λυκείου.
 • Επικυρωμένο Αντίγραφο Ταυτότητας.
 • Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας.
 • Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αν απαιτείται).
 • Μία (1) συστατική επιστολή (Πρότυπο)
 • Έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων (Οδηγίες)
 • Αίτηση

Β) Προεγγραφή

 • Ο/Η ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση και επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα αποστέλλει στα πιστοποιημένα συνεργαζόμενα κέντρα σε όλη την Ελλάδα
 • Ο Όμιλος αναλαμβάνει την διαδικασία προεγγραφής του ενδιαφερόμενου με τον έλεγχο και την αποστολή των δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο.
 • Το πανεπιστήμιο αξιολογεί την αίτηση και αποστέλλει αποδοχή ή μη της αίτησης εγγραφής.

Γ) Εγγραφή

Σε περίπτωση που το πανεπιστήμιο αποδεχτεί το φοιτητή αυτός καλείται να πραγματοποιήσει την κατάθεση της 1ης δόσης(Προκαταβολή) των διδάκτρων. Ακολούθως στο φοιτητή αποστέλλονται όλα τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες για να ξεκινήσει η φοίτηση.

fredrick logo

JoomShaper