Σεμινάριο Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων

 

apply button0   

 

Ποιους αφορά?

 • Το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση να καταρτίζουνόλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην  Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07.
 • Τις επιχειρήσεις τροφίμων που υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP, πιστοποιημένες ή όχι κατά το πρότυπο  ISO 22000:2005. Αυτές μπορούν να αναπτύξουν προγράμματα σύμφωνα με το σύστημα που εφαρμόζουν, με γνώμονα πάντα την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και ποτών.

Τα παραπάνω αποτελούν νομική υποχρέωση, όπως προκύπτει από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 852/ 2004 και την ΝΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21-06-2017 (ΦΕΚ 2161/τ.Β’/23-06-2017) και υλοποιούνται  μέσω της επίσημης εκπαίδευσης την οποία ΜΟΝΟ φορείς συνεργαζόμενοι με εγκεκριμένους εκπαιδευτές από τα Μητρώα του ΕΦΕΤ μπορούν να παρέχουν. 

Στους εκπαιδευόμενους θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης η  οποία είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ, ΕΦΕΤ, κλπ), διαφορετικά έπονται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις του υπευθύνου της επιχείρησης!

Τα προγράμματα καλύπτουν  τις θεματικές ενότητες:

 • Αρχές HACCP
 • Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων
 • Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά τους
 • Τροφοδηλητηριάσεις
 • Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων
 • Εργασιακό περιβάλλον
 • Πρακτικές καθαρισμού
 

Διάρκεια Σεμιναρίου;

Tο σεμινάριο έχει διάρκεια 10 ωρών, η υλοποίησή του γίνεται σε 2 ημέρες και μετά το τέλος του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα λάβουν βεβαιώσεις παρακολούθησης που θα υποδεικνύουν πλέον σε ελέγχους.

 

Η Βεβαίωση:
1) Ικανοποιεί τη νομοθετική υποχρέωση του Ευρωπαϊκό Κανονισμό 852/2004 και την ΚΥΑ 14708/2007 - (ΦΕΚ1616 Β΄)

2) Πιστοποιεί το προσωπικό,να τηρεί τους όρους υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, επομένως να προστατεύει την επιχείρηση από τις πιθανές βλαβερές συνέπειες της μη τήρησης των σχετικών κανονισμών

3)Αναβαθμίζει την ποιότητα των υπηρεσιών του και εμμέσως βελτιώνει την εικόνα του απέναντι στους πελάτες και στην τοπική κοινωνία.


Τι πρέπει να κάνω για να δηλώσω συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης;

ΑΙΤΗΣΗ Επιμόρφωσης Εργαζομένων — Εργοδοτών σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων για σεμινάριο Παρακολούθησης στα γραφεία του Εκπαιδευτικού Κέντρου ΤΣΙΡΚΑ ή στα γραφεία του  ΕΜΠΟΡΟΒΙOΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.

 

ΔΗΛΩΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

 

 • apply button0

  Τηλέφωνα επικοινωνίας 9:00-13:00 και 15:00-20:00 στο 2632091179, 9:00-15:00 στο 2631025564 - 2631027213  από Δευτέρα έως Παρασκευή.

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΣΙΡΚΑ: Νεοχώρι Μεσολογγίου τ.κ 30001 τηλ. 2632091179 & Μακρυκώστα 6 Μεσολόγγι τ.κ 30200 τηλ. 2631027213
 • ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: Στουρνάρα 5 Μεσολόγγι τ.κ 30200 τηλ. 2631025564
 • Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε την εγκύκλιο:
JoomShaper